too, also, as well, (w zdaniu przeczącym) either; Przeprosiła również i mnie. She apologised to me as well/too. Ja również kupiłam tą książkę. I bought this book, too. Tata również nie zjadł kolacji. My dad didn't eat the dinner either. Ta sukienka jest modna. Jest również bardzo droga. This dress is fashionable. It is also very expensive.