1. (stłuc) break, smash, shatter; rozbić szybę to break/to smash a window; rozbić (coś) w drobne kawałki to break/to smash (sth),into pieces; rozbić jajko to break an egg
  2. (zburzyć, zniszczyć) smash, shatter, wreck, break up; rozbić samochód to smash (up) a car, to wreck a car; przen. rozbić matżeństwo to break up a marriage
  3. (uszkodzić część ciała przez upadek, uderzenie) injure, hurt, smash; rozbić komuś nos to smash sb's nose; czuć się rozbitym (psychicznie) to feel down in the dumps, (fizycznie) to feel under the weather
  4. (rozpiąć, rozpostrzec) put up, pitch; rozbić namiot to put up/to pitch a tent