1. (leżący naprzeciwko) opposite; po przeciwnej stronie ulicy on the opposite side of the street
  2. (sprzeczny, różny) opposite, contrary; płeć przeciwna the opposite sex; Aby dojść do poczty, musicie iść w przeciwnym kierunku. To get the post office you must go in the opposite direction. Poprawne odpowiedzi były przeciwne do tych, które podaliśmy. Correct answers were contrary to ours.
  3. (sprzeciwiający się) opposed to; Byłam przeciwna temu, żeby ona kupowała te buty. I was opposed to her buying these shoes.