1. (będący średnią) average, mean
  2. (zwykły) ordinary, mediocre