1. (przemieścić się biegnąc) run; przebiec przez ulicę to run across the street; On przebiega dziennie 2 kilometry. He runs two kilometers per day.
  2. (odbyć się) go, progress; Wycieczka przebiega zgodnie z planem. The trip goes according to plan.