1. (przebieg) process
  2. (rozprawa sądowa) lawsuit, (w sprawie karnej) trial; (rozwodowy) a divorce case