1. allow, permit, let; Pozwól mi odejść. Let me go. Ona nie pozwoliła mu pożyczać pieniędzy. She didn't allow him to borrow money. Pozwól mi wyjaśnić./Pozwól, że wyjaśnię. Let me explain. Pojedziemy jutro nad morze, jeśli pogoda na to pozwoli. We will go to the seaside tomorrow, weather permitting.
  2. (w zwrotach grzecznościowych): Pan pozwoli, że otworzę okno? May I open the window?/Would you mind if opened the window?