last, take; Jeżeli to tak dłużej potrwa ... If it goes on like that ... To nie potrwa długo. It won't take long. Potrwa parę minut, zanim ona przygotuje posiłek. It'll take few minutes till she prepares the meal.