1. (składać siebie w ofierze) sacrifice oneself (for sb/sth), make a sacrifice; Poświęciłam się i pomogłam mu w pracy. I volunteered and helped him at work.
  2. (zajmować się) dedicate oneself (to sth), devote oneself (to sth)