make a mistake (w czymś in sth), make an error (w czymś in sth), be mistaken (w czymś about sth); Pomyliłam się co do jego możliwości. I was mistaken about his possibilities.