basic, elementary, fundamental; podstawowe środki bezpieczeństwa elementary safety measures