give, hand; Czy może mi pani podać jego adres? Could you give me his address? Czy możesz podać mi sól? Could you pass me the salt, please?