bend forward, bend down, lean; Dziecko pochyliło się, żeby zawiązać sznurowadło. The child bent forward to lace up the shoe.