be tolerant (komuś towards sb), be lenient (komuś with sb); Matka zawsze pobłaża swoim dzieciom. A mother always is lenient with her children.