1. (taki, za który dostaje się wynagrodzenie) paid; dobrze płatna praca a well-paid job
  2. (taki, któremu się placi) paid; nisko płatny nauczyciel a poorly paid teacher