1. (projekt) plan, scheme; Czy masz jakieś plany na jutro? Have you got any plans for tomorrow?
  2. (rysunek) plan, map; plan budynku a plan of a building; plan Londynu a street map of London
  3. (rozkład, program) plan, schedule; plan zajęć timetable; zgodnie z planem according to schedule/plan; Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem ... If everything goes according to the plan ...