1. (pieczątka) stamp
  2. (odbity znak na wosku itp.) seal