II

  1. (chleb, ciasto) bake, (mięso, warzywa) roast, (na ruszcie) grill, barbecue
  2. (palić) burn, scorch; Nie mogłam wytrzymać w tym piekącym słońcu. I couldn't stand the burning sun.
  3. (dawać uczucie gorąca) smart, burn, sting; Powinny cię piec uszy. Your ears should smart you. Oczy pieką mnie od dymu. My eyes are burning from the smoke.