1. (kobieta) lady; Gdzie jest ta pani, która pytała o mnie? Where is the lady who asked about me?
  2. (forma) you, Mrs (+ nazwisko), Miss (+ nazwisko), Ms (+ nazwisko), Madam; Czy mogę pani w czymś pomóc? Can I help you (Madam)? Droga Pani (w liście) Dear Madam/Dear Mrs (+ nazwisko)
  3. (nauczycielka) mistress, teacher; pani od matematyki the maths mistress/teacher; Proszę pani! Miss!