II (wprost, szczerze) openly, frankly; mówiąc otwarcie frankly speaking; Powiedz mi otwarcie, co o tym myślisz. Tell me frankly/openly, what do you think about it.