tell apart, tell from, distinguish; Są takie podobne, że nie umiem ich odróżnić. They are so similar that I can't tell them apart. Nie dało się odróżnić prawdy od fikcji. It was impossible to tell reality from fiction.