(pot. postawić złą ocenę na egzaminie) fail; Profesor oblał sześciu studentów. The professor failed six students. Oblałem egzamin z matematyki. I failed the maths exam.