unfriendly (to/towards), ill-disposed (towards), malevolent; nieżyczliwe spojrzenie a malevolent look; Dlaczego jesteś taki nieżyczliwy wobec mnie? Why are you so ill-disposed towards me?/Why are you so unfriendly to me?