1. (wyraz zastępujący zdanie) no; Nie, dziękuję. No, thank you.
  2. (partykuła przecząca) not; nie tylko not only; Mam nadzieję, że nie. I hope not. Nie teraz. Not now.
  3. (w przeczeniach) don't; Nie rób tego. Don't do that. Nie martw się. Don't worry.