mercy, pity; okazać komuś miłosierdzie to have mercy/pity on sb