torture, torment, agony; przechodzić męki to suffer agony