1. (zawiadamiać) report, inform
  2. (rejestrować) register