1. (zagadka literowa) crossword puzzle
  2. (łączenie dwóch różnych genetycznie organizmów) cross