1. (obracać się) turn round, rotate (around), whirl, spin (round/around); Kręci mi się w głowie. I feel dizzy.
  2. (być w ruchu) bustle (around), move about/around; Nie lubię, kiedy ktoś kręci się po kuchni. I don't like people bustling around my kitchen.
  3. (wiercić się) fidget
  4. (układać się w loki) curl