1. (doprowadzać do końca) end, finish, bring to an end; kończyć rozmowę to end a conversation; kończyć pisanie listu to finish writing a letter; kończyć studia to graduate (from university)
  2. (zaprzestawać) give up, be through; kończyć z paleniem to give up smoking; Skończyłem z głupstwami. I'm through with foolery.