1. (charakterystyczny dla kobiet) feminine, womanly, (jako cecha negatywna) womanish
  2. (dot. kobiet) female, woman's, women's; głos kobiecy a female voice