1. (zespół cech kobiecych) femininity
  2. (stan dojrzałości) womanhood