(naturalnie, oczywiście) of course, sure; Przyjdziesz? - Jasne! Will you come? I sure will!/Sure! Jasne, że wiem. Of course I know.