1. group; Studiuję w dużej grupie. I study in a big group of people.
  2. (jednostka klasyfikacyjna) group; grupa wiekowa age group; Jestem w najstarszej grupie wiekowej. I am in the oldest age group. Jaką masz grupę krwi? What blood group are you?