where; gdzie indziej somewhere else; Gdzie chciałbyś mieszkać? Where would you like to live? Zostawiłem książkę tam, gdzie ją znalazłem. I left the book where I found it. Jeśli nie znalazłeś rękawiczki tutaj, musisz poszukać jej gdzie indziej. If you didn't find your glove here, you must look for it somewhere else.