elementary; elementarna znajomość języków obcych elementary knowledge of foreign languages