copy; Dostałam dwa egzemplarze jego książki. I got two copies of his book.