1. (gazeta) paper, newspaper, daily
  2. (wiadomości telewizyjne) news; dziennik telewizyjny TV news
  3. (codzienne zapisy) book, journal
  4. (pamiętnik) journal, diary