1. charitable; Ona zbierała pieniądze na cele dobroczynne. She collected money for charities. instytucja dobroczynna a charitable institution
  2. (zbawienny) beneficial; mieć dobroczynny wpływ na kogoś to have a beneficial influence on sb