daily, everyday; gazeta codzienna a daily newspaper; Co wiemy o życiu codziennym starożytnych Greków? What do we know about the ancient Greeks' everyday life?