God's, of God, divine; Boże Narodzenie Christmas, Boże Ciało Corpus Christi, sprawiedliwość boża divine justice; dzień Bożego Narodzenia Christmas Day; wigilia Bożego Narodzenia Christmas Eve