1. (z samolotu) bomb, (artylerią) bombard
  2. przen. (obrzucać kogoś czyms) bombard; Mój szef zbombardował mnie pytaniami. My boss bombarded me with questions.