authority; podważać czyjś autorytet to undermine sb's authority; autorytet moralny the moral authority; Kto jest autorytetem w dziedzinie chemii? Who is an authority on chemistry?