analysis (l. mn. analyses) szczegółowa analiza a careful/thorough analysis: wnikliwa analiza a penetrating analysis; robić/przeprowadzać analizę to make an analysis