accompaniment; akompaniament fortepianowy do przedstawienia a piano accompaniment to a performance