Poeta. Pochodził z Gosławic koło Łęczycy był poetą. Autor wiersza O zachowaniu się przy stole, człowiek bywały na dworach książęcych i królewskim. Pełnił też ważne stanowiska w powiecie poznańskim - był murgrabią (1398) i podstarościm (1400).