Karol Ludwik de Secondat (później w spadku po wuju otrzymał nazwisko de Montesquieu, stąd spolszczona i spopularyzowana nazwa Monteskiusz), urodził się w rodzinnej posiadłości la Brede. Pochodził z bogatej rodziny szlachecko-urzędniczej. W domu otrzymał staranne wychowanie. Był adwokatem oraz radcą i prezesem parlamentu (sądu) w Bordeaux (godność tę otrzymał po zmarłym wuju). W latach 1728-31 podróżował po Europie. Potem zrezygnował z kariery urzędniczej na rzecz pracy pisarskiej. Od 1727 r. był członkiem Akademii Francuskiej.

Do dzieł tego francuskiego oświeceniowego myśliciela społecznego i pisarza politycznego należy rozprawa dotycząca istoty, powstania i organizacji państwa O duchu praw (1748), ponadto Rozważania nad przyczynami wielkości i upadku Rzymian (1734), Listy perskie (1721), powieść Kościół Knidejski (1725), a także teksty do Wielkiej encyklopedii francuskiej.