Urodził się w Warszawie. Po ukończeniu studiów prawniczych i Wyższej Szkoły Dziennikarskiej podjął pracę dziennikarza. W czasie II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej w 1939 r., jako żołnierz Armii Krajowej uczestniczył w powstaniu warszawskim. Kiedy AK została zlikwidowana, Moczarski został szefem oddziału w Delegaturze Sił Zbrojnych. Po wojnie, w sierpniu 1945 r., fałszywie oskarżony, został skazany na 10 lat więzienia, a po procesie w 1952 r. na karę śmierci. Po jedenastu latach, w 1956 r. Moczarski został zwolniony, a później zrehabilitowany. W 1949 r. jego współwięźniem był zbrodniarz hitlerowski Jurgen Stroop.

Jedyną napisaną przez Moczarskiego książką były Rozmowy z katem (1977). Utwór wielokrotnie przekładany był na języki obce, doczekał się także adaptacji scenicznej, dokonanej przez Zygmunta Hübnera, a wyreżyserowanej przez Andrzeja Wajdę (1977).