Angielski poeta, autor religijno-filozoficznej epopei Raj utracony (1667, wyd. pol. 1791) o dziejach stworzenia i upadku człowieka, uważaną za dzieło wiążące tradycję purytańską z kulturą humanistyczną. W czasie rewolucji 1640-1660 był zwolennikiem polityki Cromwella, negował władzę kościelną i królewską, był gorącym rzecznikiem wolności słowa, autorem projektu reformy nauczania. Po restauracji Stuartów usunął się z życia politycznego. Zapadł też na chorobę oczu, która doprowadziła do ślepoty.

Niewątpliwie najważniejszym dziełem Miltona jest Raj utracony - największe dzieło epickie nowożytnej Anglii. Oprócz niego napisał m.in. Raj odzyskany (1671, wyd. pol. 1692, dzieło będące kontynuacją Raju utraconego), tragedię antyczną Samson walczący (1671, wyd. pol. 1908).