Właściwie Georges Charles Huysmans. Powieściopisarz francuski o rodowodzie flamandzkim. Urodził się w Paryżu. Od strony ojca wywodził się z rodziny malarzy holenderskich. Przez całe życie czuł się artystą, czego dowodem była demonstracyjna zmiana jego imion na niemieckie: Joris Karl. Mieszkając w Paryżu, wiódł skromne życie podrzędnego urzędnika. Był związany z tzw. grupą medańską, w skład której wchodzili także inni pisarze, m.in. P. Alexis, G. de Maupassant, E. Zola (ich wspólnym dziełem jest zbiór opowiadań dotyczących wojny francusko-pruskiej, pt. Wieczory medańskie, 1880).

Jako pisarz zadebiutował powieściami o charakterze naturalistycznym. Punktem przełomowym w jego pisarskiej karierze była powieść Na wspak (1884), w której bohater, wyrafinowany esteta, przeżywa kryzys ideologiczny typowy dla końca wieku, zrywa z powszechnie przyjętymi normami i poszukuje podniet w sztuce i ekscentryczności. Książka ta, podobnie jak inne z tego okresu, m.in. En ménage (1881), czy nawiązująca do bluźnierczych praktyk satanistycznych powieść Tam (1891), przyczyniły się do rozpowszechnienia postawy dekadenckiej.

W późniejszym czasie Huysmans zwrócił się w stronę katolicyzmu. Z tego okresu pochodzą powieści W drodze (1895) oraz Katedra (1898).

Huysmans był również twórcą szkiców o malarstwie, krytykiem sztuk plastycznych. Jest autorem prac na temat twórczości artystycznej Degasa, Cézanne'a i Whistlera.

"... osiemnastoletni Huysmans zaraz po maturze otrzymawszy posadę wyprowadził się z domu i zamieszkał samotnie. Póki życia pozostał przysięgłym mizantropem. Cechę tę, jak u Baudelaire'a,

przypisuje się kompleksowi Edypa pogłębionemu "wiarołomstwem" matki i przejawiającemu swój ferment w stanach nerwowych". Mimo to pisarz przeżył wielką miłość do Anne Meunier, krawcowej. Niestety, finał tej miłości był tragiczny: "Anna, zapadłszy na nieuleczalną chorobę umysłową, zmarła w zakładzie dla obłąkanych. Po jej śmierci Huysmans, trawiony bolesną tęsknotą przez długie jeszcze lata, błąkał się na ulicy pod oknami Anny na ulicy Cardinal Lemoine" (J.-K. Huysmans Na wspak, przekł. i wstęp Julian Rogoziński).